Till innehållet

Detaljplaneändring för kvarter 812-813

Huvudsaklig målsättning med planändringen är att lösa användningen av parkområdet mellan kvarteren 811 och 812 samt att lösa användningen av området mellan kvarter 813 och järnvägen. Samtidigt uppdateras detaljplanen från år 1953 för kvarterens 811-813 del.

 

Planområdet befinner sig nära Gunnarsstrand. Området gränsar i söder till Norra Pallbovägen och järnvägen, i öster till Urskogsgatan, i norr till Tulluddsvägen och i väster till Uraniavägen.

Anhängiggörande: 30.8.2017 § 156 miljönämnden

Tillfälle för växelverkan: 12.11.2018

Utkastet till påseende: 4.11.2019-4.12.2019

Förslaget till påseende: 23.1–24.2.2023

Stadsfullmäktige: 12.3.2024 § 8

Ikraftträdande: 16.5.2024