Till innehållet

Tjänster för ungdomar

Ungdomstjänsterna hittas i barn- och ungdomscentret Hyllis; ungdomsgården, ungdomsverkstaden Via, ungdomsinformation och rådgivningstjänster PointVia, den uppsökande verksamheten samt ungdomsrådet. Lappviks ungdomsgård erbjuder mångsidig verksamhet i Lappvik.

Barn- och ungdomscenter

Esplanaden 77, 10900 Hangö