Till innehållet

Tillstånd och avtal som berör boende och miljö

På de här sidorna finns information om tillstånd, anmälningar och avtal som berör boende och miljö.

På de här sidorna finns information om tillstånd, anmälningar och avtal som berör boende och miljö.

Under miljö hittar du  information och anvisningar om miljöskyddets och närmiljöns tillstånd och anmälningar. Här finns bl.a. miljötillstånd, marktäktstillstånd, bulleranmälan, anmälan om campingplats och tillstånd för miljöåtgärder för trädfällningar.

Under byggande hittar du exempelvis information och anvisningar om bygglov, åtgärdstillstånd och -anmälan, grävtillstånd, rivningslov, undantagstillstånd och avgörande om planeringsbehov samt information om tillstånd för placering av kablar, ledningar och rör. 

Under allmänna områden finns bland annat användningsrättsavtal för uteserveringsområden med och utan alkoholförsäljning, tillstånd för reklamplatser och tillstånd för att arrangera evenemang på allmänna områden