Till innehållet

Sysselsättningstjänster

Raseborg och Hangö deltar tillsammans i kommunförsöket med sysselsättning som inleddes 1.3.2021. Försöket pågår fram till 31.12.2024. Under försöket överförs vissa av uppgifterna från statens arbets- och näringsbyråer till kommunerna. Målet med sysselsättningsförsöken är att allt effektivare kunna förbättra sysselsättningen och utbildningsvägledningen för arbetslösa arbetssökande och att hitta nya lösningar för att få tillgång till kompetent och kunnig arbetskraft.
 

Jobbmarknad ersätter webbplatsen för TE-tjänster 

I maj 2022 skedde ändringar i servicekanalerna för jobbsökning. Webbplatsen Jobbmarknad  ersätter den nationella webbplatsen te-palvelut.fi. 

På Jobbmarknaden kan du:

  • söka lämpliga jobb
  • skapa en profil med vilken du får förslag på lämpliga jobb för dig.

Tjänsten Mina e-tjänster(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) förblir oförändrad.