Till innehållet

Kartor och geodata

Som en del av stadens löpande verksamhet upprätthålls olika kartor och geodatamängder. En del av dessa hittar du via vår öppna karttjänst och genom dess gränssnittstjänst. Somliga erbjuds som digitala datamängder eller utskrifter i pdf eller pappersformat.