Siirry sisältöön

Kortteleiden 812-813 asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen päätavoitteena on ratkaista kortteleiden 811 ja 812 välisen puistoalueen käyttö sekä korttelin 813 ja rautatien välisen alueen käyttö. Samalla päivitetään vuoden 1953 asemakaava kortteleiden 811-813 osalta.
 
Kaava-alue sijaitsee lähellä Gunnarsinrantaa. Alue rajautuu etelässä
Pohjoiseen Pallbontiehen ja rautatiehen, idässä Aarniometsänkatuun, pohjoisessa
Tulliniementiehen ja lännessä Uraniantiehen.
 
Vireilletulo: 30.8.2017 § 156 ympäristölautakunta
Vuorovaikutustilaisuus: 12.11.2018
Luonnos nähtävillä: 4.11.2019-4.12.2019
Ehdotus nähtävillä: 23.1.-24.2.2023
Kaupunginvaltuusto:12.3.2024 § 8
Voimaantulo: 16.5.2024