Till innehållet

Info om Hangö

Det av havet omgivna Hangö är Finlands sydligaste stad.

Hangö på Finlands kartaHangö i ett nötskal

  • grundad 1874
  • invånarantal 7 832 (31.12.2022)
  • finskspråkiga 52,6 %
  • svenskspråkiga 42,8 %
  • medborgare med främmande språk 4,6 % (31.12.2022) 
  • totalareal 800,22 km2
  • vattenareal 682,76 km2
  • strandlinje sammanlagt 130 km, varav över 30 km sandstränder.
  • holmar och skär cirka 90 


Befolkningsförändringar i Hangö 2011-2021

 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Invånarantal 9417 9267 9109 9021 8864 8663 8517 8379 8199 8042 7979
Födda 90 64 62 61 51 65 51 53 44 36 43
Döda 112 128 115 96 116 124 106 117 124 112 109
Inflyttning 389 340 330 346 312 267 343 301 280 349 373
Utflyttning 411 428 440 403 408 407 430 377 375 431 359
Källa: Statistikcentralen
Åldersfördelning
2022 (%)                     
  0-14 år   15-64 år   65 år >  
Hangö  
11,4    
54,5 34,1
Medeltal i Finland   15,5 61,6 23,3

Hangö vapen

Som förebild för det förnyade vapnets motiv är år 1863 byggda Russarö fyr, som tillsammans med en stjärna förekom redan i av staden bekräftade vapnet år 1881.

Vapnet har ritats på basis av det gamla vapnet av Gustaf von Numers. Hangö stadsfullmäktige godkände vapnet i sitt sammanträde den 9 september 1959, och inrikesministeriet fastställde vapnet till användning den 4 januari 1960. 

Vapenbeskrivningen lyder: ”Sköld delad av blått och silver; däri ett fyrtorn delad av silver och rött samt försett med blå dörr- och fönsteröppningar, över det samma en sexuddig stjärna av silver”.

Hangö vapen

Hangö stads vänorter

Hangö har fyra vänorter; Halmstad i Sverige, Gentofte i Danmark, Stord i Norge och Haapsal i Estland.