Till innehållet
Solnedgång på ett lungt hav samt en segelbåt

Kommunikation

Staden informerar om stadens tjänster och verksamhet.
 Genom god kommunikation
 • främjar vi invånarnas välmående
 • skapar förutsättningar för en öppen dialog samt möjligheter att påverka
 • marknadsför vi staden, upprätthåller medierelationer och skapar Hangös identitet.
 • bidrar vi till stadens attraktionskraft och skapar en positiv bild av staden.
 
Stadsdirektören ansvarar för och leder hela stadens kommunikation och marknadsföring. Hangö stads kommunikation är decentraliserad. Sektorcheferna och turistchefen ansvarar för sektorernas egen kommunikation.

Stadsdirektören, kanslichefen och informatören bildar stadens kommunikationsgrupp, som koordinerar, utvecklar och förenhetligar stadens kommunikationsärenden samt ger instruktioner.

Informatören stöder alla sektorers informationsarbete samt samarbetar med stadsdirektören och sektorcheferna.

Kommunikationskanaler

Stadens huvudsakliga kommunikationskanaler är:

 • webbplatsen
 • sociala medians kanaler, bl.a. Facebook 
 • meddelanden via epost 
 • annonser och nyheter
 • invånarinfon 
 • evenemangskalender
 • broschyrer och publikationer 

Genom god kommunikation bidrar vi till stadens attraktionskraft och skapar en positiv bild av staden. 

Ta kontakt i kommunikationsärenden

Näsänen Nina

informatör

Ledningsgruppen, Stadskansliet

019 220 3211