Till innehållet

Val och röstande

För kommunalval och andra val tillsätts en centralvalnämnd.
För kommunalval och andra val tillsätts en centralvalnämnd.
 
Centralvalnämnden 2021-2025
Mona Nyström-Hansen, SFP, ordförande  
Keijo Larila, SDP,  vice ordförande
Mika Kaihoniemi, Sannfinnländarna
Riitta Tamminen-Tallgren, Samlingspartiet
Päivi Lausamo, Vänsterförbundet
Ersättare:
Sven-Erik Sundström, Hanko 2016
Jaana Sarnikorpi, De Gröna
Kauko Laaksamo, Kristdemokraterna
Peter Malmlund, SFP 
Krister Sjöholm, SDP
Päivi Heinonen, Sannfinnländarna
Marika Mustakangas, Samlingspartiet