Till innehållet

Tjänster för äldre

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna har övergått till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Tjänsterna finns i samma bekanta ställe som tidigare. Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Seniorinfo

telefon 029 151 2270 (samtalets pris 0,084e/min), vardagar 9–15

epost: seniori-info@luvn.fi