Till innehållet

Tekniska och miljöverket

Teknisen ja ympäristöviraston organisaatiokaavio (RUOTSIKSI))
Intern services on kommuntekniska avdelningens tjänsteinnehavare samt övrig personal lyder under tekniska nämnden. Markanvändnings-, miljövårds-och byggnadstillsynsavdelningens tjänsteinnehavare samt övrig personal lyder under miljönämnden. Personal underställda nämnderna tillhör tekniska och miljöverket.