Till innehållet

Måltider i skolor och daghem

Under måltiderna i skolorna och daghemmen lär barnen och ungdomarna sig om hälsa, måltidsseder samt finländsk matkultur.

Måltiden är en viktig del av barnets välmående och uppväxt.

I skolorna och daghemmen erbjuds varje dag en gratis, hälsosam, ändamålsenlig, ledd och fullvärdig lunch. I daghemmen erbjuds dessutom morgon- och mellanmål.

Maten är i huvdsak finländsk basmat. Till måltiden hör varm mat, sallad, råkost eller grönsaker, bröd, bordsmargarin och dryck. Centralköket i Hangö stad tillverkar maten.

Skolornas och daghemmens måltidsschema hittar du i nedre delen av denna sida. 

Strandell Anna-Lena

servicechef

Enheten för intern service, Kosthåll

040 776 2853