Till innehållet

Lediga tomter

Staden erbjuder obebyggda småhustomter i stamstaden, Tvärminne och Lappvik. Därtill har staden obebyggda industritomter inom stamstadens område.

Genom planläggningar ökar staden i mån av möjlighet tomtutbudet såväl på obebyggda områden som, genom kompletteringar, på redan bebyggda områden.
 

Tilläggsuppgifter om aktuella planläggningsprojekt finns i planläggningsöversikten.

Bekanta dig med våra broschyrer: