Till innehållet

Småbarnspedagogik och utbildning

I Hangö stad främjar vi barn och ungas förutsättningar för kvalitativ fostran, inlärning och välmående inom småbarnspedagogik och skola – alltid enligt individuella behov.