Till innehållet

Boende och miljö

Hangö är en hamnstad där kustområdets unika natur förenas med boende och industriell verksamhet och där funktionerna upprätthålls och utvecklas.