Till innehållet

Bildningskansli

Personalen inom bildningsväsendets administration arbetar i Bildningskansliet.

Halmstadsgatan 7B
10900 Hangö
3:e våningen.

Öppethållningstider
kl 9.00 – 11.30 och 12.30 – 15.00

E-post är fornamn.efternamn@hanko.fi

Bildningskansliets kontaktuppgifter

Gustafsson Karl-Erik

bildningsdirektör

Bildningskansli, Ledningsgruppen

040 596 3249

Mannström Birgitta

chef för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

040 159 5180

Mielonen Sari

ekonomisekreterare

Bildningskansli

040 582 7215

Nordström Heidi

förvaltningssekreterare

Bildningskansli

040 135 9205

Österlund Carina

byråsekreterare

Småbarnspedagogik

040 135 9497