Till innehållet

Hälsovårdscentralen

Organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde vid ingången av 2023. Tjänsterna finns i samma bekanta ställe som tidigare. Du hittar de uppdaterade uppgifterna på Västra Nylands välfärdsområdes webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Adress:
Hangö hälsovårdscentral
Esplanaden 85
10900 Hangö

Hälsostationstjänster (luvn.fi)

Mun- och tandvård (luvn.fi)

Jour under övriga tider

Innan man uppsöker jouren ska man ringa Jourhjälpens kostnadsfria telefonnummer 116 117. Jourhjälpen  hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård.

Behovet av jourvård bedöms alltså alltid först per telefon. 

I en nödsituation (såsom bröstsmärta, andningssvårigheter eller förlamningssymptom) ska man alltid ringa nödnumret 112 direkt.

Tilläggsuppgifter om Jourhjälpen

I nöd- och krissituation