Till innehållet

Grundundervisning

I Hangö stad fungerar sex lågstadier, en specialskola och två högstadier samt två gymnasier.

Inom grundundervisningen i staden deltar ca 674 elever och i gymnasierna studerar ca 111. För undervisningen svarar ca 83 lärare och 22 skolgångshandledare samt ledare för eftermiddagsklubbarna.
Förskoleundervisningsverksamhet anordnas såväl i skolornas som daghemmens utrymmen.
Wilma är läroanstalternas administrationsprogram genom www-adress. Studerandena väljer kurser i Wilma, följer upp sina resultat, läser information och kontaktar lärarna via systemet.
Lärarna skriver in elevers utvärderingar och frånvaron, samt håller kontakt med studerande och vårdnadshavare i Wilma.
Vårdnadshavarna läser skolornas information samt uppdaterar egna och barnets personuppgifter i Wilma. Via Wilma anmäler vårdnadshavarna sina barn till första klass och ansöker om plats i eftermiddagsklubben.
Även läroanstaltens personal och ledning använder Wilma.