Till innehållet

Tekniska tjänster

Centralen för Hangö stads tekniska tjänster befinner sig i den gamla kexfabriken på adressen Sandövägen 2. Verkets öppethållningstid är mån-fre kl. 9-15. Övriga tidpunkter bör alltid överenskommas separat.

Servicefuktioner:

Affärsverket Hangö Vatten

Byggnadstillsynen

Markanvändning, planläggning och tomter

Miljöskydd

Kommunalteknik, gator, parker och övriga allmänna områden

Stadens interna service, underhåll, städning och matservice för stadens fastigheter