Till innehållet
Solnedgång på ett lungt hav samt en segelbåt

Tillgänglighet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen hanko.fi.

Fullgörandestatus

Denna webbplats är delvis förenlig med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102, till följd av de exempel på bristande förenlighet och undantag som förtecknas nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Innehållet som förtecknas nedan är inte tillgängligt på grund av 

a) bristande förenlighet med Lag om tillhandahållande av digitala tjänster:

  • en del av webbplatsens bilder saknar ALT-texter eller så är de inte tillräckligt beskrivande.
  • webbplatsen innehåller rubriker som inte är markerade enligt rätt rubriknivå.
  • webbplatsen innehåller bildlänkar som inte har en textbeskrivning.

b) oproportionell börda

  • kungörelser, tjänsteinnehavarbeslut, föredragningslistor och protokoll finns i utomstående tjänst som inte till alla delar fyller tillgänglighetskriterierna.
  • textbeskrivningar fattas i några videon
  • tillgänglighet av pdf-filer; en del av webbplatsens pdf-dokument följer inte tillgänglighetskraven. Utbildning till personalen ordnas och nya arbetsprocesser arbetas under år 2020.

Detta utlåtande bereddes den 18.9.2020.

Beredningen av detta utlåtande har gjorts baserat på intern granskning och den bedömning av tillgänglighet  som har gjorts av den tekniska plattformens leverantör (Poutapilvi).

Tillgänglighetsutlåtandet granskas en gång om året.

Märkte du bristande tillgänglighet på vår webbplats?
Berätta om det för oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen. Frågor, brister och utvecklingsförslag gällande tillgängligheten kan skickas till saavutettavuus@hanko.fi

Uppföljningsförfarande

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för den som driver webbplatsen, dvs oss. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du underrätta Regionförvaltningsverket i Södra Finland om detta. Bekanta dig närmare med regionförvaltningsverkets anvisningar för klagomål.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefon: 0295 016 000 (växeln)