Till innehållet

Hangö stad
FO-nummer 0103166-9

Hangö stad tar emot fakturor elektroniskt som nätfakturor och vi skulle önska att ni skickar era fakturor i första hand som nätfakturor.  

Nätfakturor  OVT/Nätfaktureringsadress: 

EDI: 003701031669 
Nätfaktureringsoperatör: CGI Suomi Oy 
Förmedlingsadress (operatörsadress): 003703575029

Omvänd momsskyldighet
Hangö Stad och affärsverket Hangö Vatten
(FO-nummer 0103166-9) producerar inte byggtjänster från och med 1.5.2021 och
detta betyder att från detta datum framåt ska alla fakturor innehålla allmän
mervärdesskattesats.

Omvänd momsskyldighet som nämnts i MomsL § 8c tillämpas inte längre från och
med 1.5.2021.
Vid behov ges tilläggsuppgifter av huvudbokförare Susanne Holmström 040 135
9234.

Leverantörsportal

Om ni inte har sådan programvara som är lämplig för att producera nätfakturor kan ni använda Leverantörsportalen som Hangö stad erbjuder. I Leverantörsportalen kan ni skapa era fakturor som nätfakturor till Hangö stad och på det viset kringgå pappersfakturornas hanterings- och utskriftsprocesser. 

Om ni vill börja använda Leverantörsportalen, kontakta oss på adressen magda@hanko.fi. Vänligen uppge i meddelandet namnet på er kontaktperson och kontaktuppgifter för ert företag.

Pappersfakturor

Om ni fortsätter med att skicka pappersfakturor, bör ni framöver adressera pappersfakturorna till:

Hangon kaupunki 
PL 748 
00074 CGI

Observera att pappersfakturan ska vara i A4-format och i alla fakturor riktade till Hangö stad ska beställarens namn nämnas som referens.  Denna adress ska också skrivas på fakturan och inte endast på kuvertet så skanningsservicen kan rikta fakturorna till oss. Till denna adress skickas inget annat material än fakturor. 

Affärsverket Hangö Vatten
FO-nummer 0103166-9

Affärsverket Hangö Vatten tar emot fakturor elektroniskt som nätfakturor och vi skulle önska att ni skickar era fakturor i första hand som nätfakturor.

Nätfakturor  OVT/Nätfakturerings adress: 

EDI: 0037010316692 
Nätfaktureringsoperatör: CGI Suomi Oy 
Förmedlingsadress (operatörsadress): 003703575029

Leverantörsportal

Om ni inte har sådan programvara som är lämplig för att producera nätfakturor kan ni använda Leverantörsportalen som Hangö Vatten erbjuder. I Leverantörsportalen kan ni skapa era fakturor som nätfakturor till Hangö Vatten och på det viset kringgå pappersfakturornas hanterings- och utskriftsprocesser. 

Om ni vill börja använda Leverantörsportalen, kontakta oss på adressen magda@hanko.fi. Vänligen uppge i meddelandet namnet på er kontaktperson och kontaktuppgifter för ert företag.

Pappersfakturor

Om ni fortsätter med att skicka pappersfakturor, bör ni framöver adressera pappersfakturorna till:

Hangon Vesi -liikelaitos
PL 749 
00074 CGI

Observera att pappersfakturan ska vara i A4-format och i alla fakturor riktade till Hangö Vatten ska beställarens namn nämnas som referens.  Denna adress ska också skrivas på fakturan och inte endast på kuvertet så skanningsservicen kan rikta fakturorna till oss. Till denna adress skickas inget annat material än fakturor.