Till innehållet

Sydspetsens Miljöhälsa

Sydspetsens miljöhälsa lyder under Hangö stad och fungerar sedan 2011 som kommunal myndighet inom miljöhälsovården i Hangö, Ingå och Raseborg samt sköter om den kommunala veterinärvården inom samma område.