Till innehållet
Stadens infotillfälle för nya Hangöbor i stadshusets foajé. Bildningsdirektören presenterar stadens skolor.

Delta och påverka

Staden vill erbjuda dig möjligheter att delta och påverka stadens utveckling.

Kommuninvånaren kan påverka stadens ärenden genom att rösta i kommunalvalet som ordnas vart fjärde år.

Därtill har kommuninvånarna många andra möjligheter att delta och påverka. Man kan kontakta förtroendevalda och tjänsteinnehavare samt delta i publiktillställningar/invånarinfon, förfrågningar och diskussioner eller ge respons och göra initiativ.