Till innehållet

Stadens ekonomi

Ekonomiavdelningen ansvarar för stadens bokföring, IT-tjänster samt kommunalbeskattning.

Till ekonomiavdelningens uppgifter hör:

  • betalningsrörelsen
  • bokföring
  • finansiering
  • allmän fakturering
  • indrivning
  • statistik 
  • IT-tjänster

Ekonimiförvaltning

Adolfsson Kim

controller

Ekonomiavdelningen

040 087 3844

Granqvist Nina

personalchef / tf. stadskamrer

Ekonomiavdelningen, Ledningsgruppen, Personalavdelningen

019 220 3240

Holmström Susanne

huvudbokförare

Ekonomiavdelningen

040 135 9234

Salmi Nina

kassa och reskontraskötare

Ekonomiavdelningen

040 135 9233

Sundström Margareta

kassa och reskontraskötare

Ekonomiavdelningen

040 135 9232

Svensson Britt-Marie

redovisare

Ekonomiavdelningen

040 135 9235

Inköpsreskontra

Salmi Nina

kassa och reskontraskötare

Inköpsreskontra

040 135 9236

Försäljningsreskontra

Sundström Margareta

kassa och reskontraskötare

Ekonomiavdelningen

040 135 9232

IT -Enhet

Kiiski Pertti

IT ansvarig

IT enhet

040 768 9034

Ahola Kai

IT specialist

IT enhet

040 847 2102

Lindström Joakim

IT -stöd

IT enhet

to-fr 12-16

040 758 4764

Timonen Jesper

IT -stöd

IT enhet

040 135 9230