Till innehållet

Kulturtjänster

Kulturtjänsterna främjar och stöder lokal kulturverksamhet. Vi arrangerar evenemang, upplevelser och kulturfostran.

Hangö erbjuder kulturupplevelser genom hela året. Staden, föreningar och kulturarbetare ordnar festivaler, utställningar, verkstäder och filmuppvisningar med mera.

Ta kontakt

Friman Jennika

kulturdirektör

Kulturbyrån, Ledningsgruppen

040 139 1070

Melasniemi Päivi

kulturplanerare

Kulturbyrån

040 135 0567