Till innehållet

Kulturtjänster

Kulturtjänsterna främjar och stöder lokal kulturverksamhet. Vi arrangerar evenemang, upplevelser och kulturfostran.

Hangö erbjuder kulturupplevelser genom hela året. Staden, föreningar och kulturarbetare ordnar festivaler, utställningar, verkstäder och filmuppvisningar med mera.

Friman Jennika

kulturdirektör

Kulturbyrån, Ledningsgruppen

040 139 1070

di Iorio Silvia

kulturplanerare

Kulturbyrån

040 135 0567

Nylund Sarah

koordinator, Hangö 150

Kulturbyrån

0401917366

Majuri Peppi

kulturarbetare

Kulturbyrån

0401359282