Till innehållet

Välfärd

Hälsa och välfärd främjas inom alla kommunala verksamhetsområden. Det förbättrar kommuninvånarnas livskvalitet, ökar sysselsättningen och produktiviteten samt dämpar ökningen av sociala problem och ojämlikheter.

Välfärdskoordinatorn är en central aktör som förenar kommunens olika
verksamhetsområden och koordinerar det regionala samarbetet samt samarbetar med
välfärdsområdet.

Österlund Hanna

välfärdskoordinator

Stadskansliet

040 135 9215