Till innehållet

Motion och idrott

Till stadens motionsgrupssutbud hör mångsidiga grupper för alla åldrar.

Hangö stads motionstjänster för invånare omfattar gruppverksamhet, motionsrådgivning, inom- och utomhusmotionsplatser och deras underhåll, olika former av anpassad motion, koordinering av frivilligverksamhet, simundervisning och simskolor, organisering av evenemang för alla åldrar, samarbete med klubbar och föreningar samt behandling av motionsturer och understöd.

Gym- och motionsgrupperna kan betalas med E-passi/Smartum.

Det går nu att boka samt betala turer i Cuplis via detta elektroniska bokningssystem:

Cuplishallen I bruk ännu till to 20.6, efter det blir det golvremont.

(Hangöföreningar/ hangöbor får det nedsatta priset genom att registrera sig)