Till innehållet

Motion och idrott

Till stadens motionsgrupssutbud hör mångsidiga grupper för alla åldrar.

Hangö stads motionstjänster för invånare omfattar gruppverksamhet, motionsrådgivning, inom- och utomhusmotionsplatser och deras underhåll, olika former av anpassad motion, koordinering av frivilligverksamhet, simundervisning och simskolor, organisering av evenemang för alla åldrar, samarbetemed klubbar och föreningar samt behandling av motionsturer och understöd.

Gym- och motionsgrupperna kan betalas med E-passi/Smartum.

Epassi logo
Smartum logo
Det går nu att boka samt betala turer i Cuplis via detta elektroniska bokningssystem:

(Hangöföreningar/ hangöbor får det nedsatta priset genom att registrera sig)