Till innehållet

Företagstjänster

Hangö erbjuder företag och företagare goda förutsättningar. Tre hamnar, riktigt snabba dataförbindelser, en lång industriell tradition och ett stort tomtutbud står till buds.

Tjänster för företag och företagare

Hangö är Finlands sydligaste stad vars livskraft grundar sig på hamn, industri och turism.

Staden erbjuder förmånliga lediga industritomter och hjälper varje företag att hitta de lösningar som bäst stöder tillväxt.

Stadens logistiska läge är utmärkt: landsvägsförbindelserna, järnvägen samt import- och exporthamnarna öppnar möjligheter för såväl nationell som internationell företagsverksamhet.

Jag önskar företag och företagare välkomna till Hangö!

 

Denis Strandell 
Stadsdirektör

 

Strandell Denis

stadsdirektör

Ledningsgruppen, Stadskansliet

019 220 3210