Till innehållet

Hangö Vatten

Hangö Vatten är ett kommunalt affärsverk. Vår huvuduppgift är att leverera rent vatten av hög kvalitet till kunderna och industrin inom verksamhetsområdet samt sköta om reningen av avloppsvatten enligt myndighternas krav.

Affärsverket Hangö Vatten betjänar på adressen: Sandövägen 2, 10960 HANGÖ NORRA

Boka en tid via telefon eller e-post i förväg, för att försäkra dig om att personen du vill nå är på plats.

Stormossens reningsverk betjänar på adressen: Hemming Elfvings väg 2, 10960 HANGÖ NORRA

E-postadresser: fornamn.efternamn@hanko.fi

Allmän e-postadress: hangonvesi@hanko.fi

Varjus Sanna

affärsverkschef

Hangö Vatten

Administration och avtal, obs! ägarbyten till vattenförsörjningssekreteraren

040 505 6498

Eklund Henrik

projektchef

Hangö Vatten

Vatten- och avloppsnätverket, investeringar, byggande

040 135 9378

Skogberg Teemu

arbetsledare

Hangö Vatten

Arbetsbeställningar, mätarbyten och vatten- och avloppsnätverket

040 135 9361

Lindqvist Jan

driftsmästare, Stormossens reningsverk

Hangö Vatten

Rening av avloppsvatten

040 533 3020

Kurman Jani

el- och automationsansvarig

Hangö Vatten

El- och automationsärenden

040 135 9366

Nordlund Stefan

materialansvarig

Hangö Vatten

Varuleveranser, material

0400 362 015

Hedback Terhi

vattenförsörjningssekreterare

Hangö Vatten

Vattenfakturor och ägarbyten

040 135 9374

Laine Maria

vattenförsörjningssekreterare

Hangö Vatten

Arbets-/materialfakturor och informations ärenden

040 135 9375

Transport av båtar över dammen i Stagsund 16.5-15.10.

Båtar dras över dammen dagligen mellan klockan 7-20.

Ring telefonnummer: 0400 968 816 mellan klockan 7-18 (Obs! Väntetid max två timmar).