Till innehållet
Fullmäktigeledamöterna sitter på sina platser i fullmäktigesalen. Bilden tagen från läktaren.

Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige 2021- 2025 består av 31 ledamöter. Fullmäktigeperioden började 1.8.2021. Fullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Fullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad, tisdagar klockan 18 i stadshusets fullmäktigesal, Boulevarden 6 (4. våningen).

 • 10.1.2024
 • 6.2.2024
 • 12.3.2024
 • 16.4.2024
 • 14.5.2024
 • 11.6.2024

Kommuninvånarna kan närvara på fullmäktiges möten och följa  med fullmäktiges arbete. 
Mötet livestreamas också på stadens Youtube-kanal – länken till livesändningen(du byter till en annan tjänst).
Ärenden som behandlas på mötet hittar du i  stadsfullmäktiges föredragningslista.(du byter till en annan tjänst)

Stadsfullmäktiges uppgifter:

 • fattar beslut om de centrala målen för verksamheten och ekonomin
 • fattar beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras
 • fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänner budgeten
 • fattar beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som ska tas ut för kommunens tjänster och andra prestationer
 • fattar beslut om de mål för verksamheten och ekonomin som ska ställas upp för kommunens affärsverk
 • fattar beslut om ingående av borgensförbindelse eller ställande av annan säkerhet för annans skuld
 • utser ledamöter i kommunens organ, om inte något annat stadgas
 • fattar beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner
 • utser revisorer
 • godkänner bokslut och fattar beslut om ansvarsfrihet samt
 • fattar beslut om annat som fullmäktige enligt stadganden och bestämmelser skall besluta om
Gruppfoto på fullmäktigeledamöter

STADSFULLMÄKTIGE 2021 – 2025

Presidiet

Aila Pääkkö, ordförande

Stephan Horn, I vice ordförande

Birgitta Gran, II vice ordförande (2023-2025)

SFP / 10 ledamöter

Fullmäktigeledamot Mathias Bilenberg

Bilenberg Mathias

SFP, Stadsfullmäktige

044 017 6961

Fullmäktigeledamot Mats Dannberg

Dannberg Mats

SFP, Stadsfullmäktige

040 758 8382

Fullmäktigeledamot Hannes Gustafsson

Gustafsson Hannes

SFP, Stadsfullmäktige

040 592 6956

Stadsfullmäktiges I vice ordförande Stephan Horn

Horn Stephan

Stadsfullmäktiges I vice ordförande

SFP, Stadsfullmäktige

040 550 2922

Fullmäktigeledamot Helena Lesch-Saarinen

Lesch-Saarinen Helena

SFP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

050 561 2016

Fullmäktigeledamot Edvard Lindfors

Lindfors Edvard

SFP, Stadsfullmäktige

044 259 0858

Fullmäktigeledamot Christian Mattsson

Mattsson Christian

SFP, Stadsfullmäktige

0400 304 443

Fullmäktigeledamot Björn Peltonen

Peltonen Björn

SFP, Stadsfullmäktige

0400 514 072

Fullmäktigeledamot Fredrik Rantala

Rantala Fredrik

SFP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 825 0221

Stadsstyrelsens ordförande, ledamot Sture Söderholm

Söderholm Sture

Stadsstyrelsens ordförande

SFP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 706 5004

SDP / 9 ledamöter

Fullmäktigeledamot Kurt Böckerman

Böckerman Kurt

SDP, Stadsfullmäktige

040 501 3642

Fullmäktigeledamot Bernt Förström

Förström Bernt

SDP, Stadsfullmäktige

040 778 6274

Fullmäktigeledamot Jori Hedback

Hedback Jori

SDP, Stadsfullmäktige

050 533 7559

Fullmäktigeledamot Jouko Kavander

Kavander Jouko

SDP, Stadsfullmäktige

040 703 2545

Stadsstyrelsens vice ordförande, ledamot Sami Laine

Laine Sami

Stadsstyrelsens vice ordförande

SDP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 834 9823

Fullmäktigeledamot Jorma Nousiainen

Nousiainen Jorma

SDP, Stadsfullmäktige

040 589 2564

Fullmäktigeledamot Jaana Pulkkinen

Pulkkinen Jaana

SDP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 653 0163

Fullmäktigeledamot Aila Pääkkö

Pääkkö Aila

stadsfullmäktiges ordförande

SDP, Stadsfullmäktige

050 304 5674

Fullmäktigeledamot Tom Rönnblad

Rönnblad Tom

SDP, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 504 8090

Sannfinnländarna / 4 ledamöter

Fullmäktigeledamot Kai Kankaristo

Kankaristo Kai

Sannfinnländarna, Stadsfullmäktige

040 668 8064

Fullmäktigeledamot Katja Liettyä

Liettyä Katja

Sannfinnländarna, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 501 6137

Fullmäktigeledamot Pertti Ruuska

Ruuska Pertti

Sannfinnländarna, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 099 6424

Fullmäktigeledamot Tony Särs

Särs Tony

Sannfinnländarna, Stadsfullmäktige

040 704 1532

Samlingspartiet / 3 ledamöter

Fullmäktigeledamot Ville Ekroos

Ekroos Ville

Samlingspartiet, Stadsfullmäktige

050 561 3713

Fullmäktigeledamot Jari Karvinen

Karvinen Jari

Samlingspartiet, Stadsfullmäktige

040 728 9543

Fullmäktigeledamot Eira Salo

Salo Eira

Samlingspartiet, Stadsfullmäktige, Stadsstyrelsen

040 185 5369

Vänsterförbundet / 2 ledamöter

Fullmäktigeledamot Birgitta Gran

Gran Birgitta

Stadsfullmäktiges II vice ordförande

Stadsfullmäktige, Vänsterförbundet

Fullmäktigeledamot Hanna Varpalahti

Varpalahti Hanna

Stadsfullmäktige, Vänsterförbundet

040 703 8999

Obunden / Hangö 2016 / 1 ledamot

Fullmäktigeledamot Rolf Nyström

Nyström Rolf

Obunden / Hangö 2016, Stadsfullmäktige

040 522 5317

De Gröna / 1 ledamot

Fullmäktigeledamot Teemu Köppä

Köppä Teemu

De Gröna, Stadsfullmäktige

040 518 1448

Kristdemokraterna / 1 ledamot

Fullmäktigeledamot Olli Mustonen

Mustonen Olli

Kristdemokraterna, Stadsfullmäktige

050 505 5800