Till innehållet

Staden och beslutsfattande

Det av havet omgivna, Finlands sydligaste stad  Hangö lever förutom havet, stränderna och solen av sin hamn, industri och turism.  För stadens förvaltning och för kommuninvånarnas tjänster ansvarar stadsfullmäktige, stadsstyrelsen samt nämnderna.