Till innehållet
Flygbild av hamnen och stranden i Lappvik

Arbete och företagande

Den viktigaste resursen för vår stad är ett livskraftigt och mångsidigt näringsliv. Hangös viktigaste branscher är hamnverksamhet och logistik, industrin samt turism- och servicenäringarna. Staden sysselsätter som arbetsgivare cirka 400 personer och rekryterar nya arbetstagare via Kommunrekry.