Till innehållet

Miljön påverkar våra sinnen

Miljövården och grönområden i Hangö har som gemensam målsättning att trygga en hälsosam, trivsam och mångsidig miljö för invånarna. Omfattande naturområden och gles bosättning ger goda förutsättningar för att utnyttja allemansrätten. Gå ut och njut!

Lagstiftningen möjliggör, styr och begränsar allemansrätten. Många verksamhetsformer är även
tillstånds- eller anmälningspliktiga. På de här sidorna hittar du mera information om rekreationsmöjligheterna i Hangö, de lokala miljöskyddsbestämmelserna och naturskyddet.