Till innehållet

Administration

För stadens förvaltning och för kommuninvånarnas tjänster ansvarar stadsfullmäktige, stadsstyrelsen samt nämnderna.

Besöks-/postadresser

Stadshuset

Boulevarden 6
10900 Hangö 

Tekniska och miljöverket / Hangö Vatten

Sandövägen 2
10960 Hangö