Till innehållet

Aktuellt

På den här sidan hittar du våra meddelanden och dokument som framlagts till påseende.

Besluten inom Sydspetsens miljöhälsa fattas av tjänsteinnehavarna och Sydspetsens miljöhälsonämnd. Här kan även läggas fram beslut givna av högre instanser.

Tjänsteinnehavarbeslut publiceras vid behov till påseende här.

Hangö stads övriga tjänsteinnehavarbeslut framlagda till påseende hittar du här.(öppnas i ett nytt fönster)

Sydspetsens miljöhälsonämnds föredragningslistor och protokoll hittar du här.

Nyheter 18.6.2024

Sydspetsens miljöhälsas eposter fungerar igen – kom ihåg kvitteringarna!

Nyheter 11.6.2024

UPPDATERAD. Sydspetsens miljöhälsas gruppeposter fungerar igen.

Nyheter 7.6.2024

Det har uppmärksammats störningar i Sydspetsens miljöhälsas epostkommunikation

Nyheter 1.6.2024

Sydspetsens miljöhälsa har personal på plats hela sommaren.

Nyheter 26.2.2024

VATTNET FRÅN EKERÖ VATTENTAG FYLLER ÅTER KVALITETSMÅLEN

Nyheter 23.2.2024

VATTNET FRÅN EKERÖ VATTENTAG I RASEBORG FYLLER INTE KVALITETSMÅLEN

Nyheter 29.1.2024

Nätsidorna för Sydspetsens miljöhälsa förnyas

Nyheter 8.12.2023

Intensivrengöring i Ekenäs simhall har utförts, bassängvattnet fyller kraven och simhallen öppnas för allmänheten

Nyheter 5.12.2023

VATTNET I STORA BASSÄNGEN I EKENÄS SIMHALL FYLLER INTE KVALITETSKRAVEN -HALLEN STÄNGS TILL FREDAG

Nyheter 26.7.2023

Förbud att hålla fjäderfä och andra fåglar i fångenskap utomhus

Nyheter 19.12.2022

Meddela om ändringar i din verksamhet så kan du spara pengar!

Nyheter 14.12.2022

Hur förbereder man sig för kortvariga elavbrott i en livsmedelsbutik och ett professionellt kök?

Nyheter 15.11.2022

Vi deltar i Taisto-övningen den 17.11.2022

Nyheter 1.11.2022

Badvattenklassificeringarna klara inför nästa år

Nyheter 10.8.2022

Störningar i e-posttrafiken.

Nyheter 22.7.2022

Vad skall man tänka på när man far till stranden?

Nyheter 26.1.2022

Årliga räkningar håller på att postas, ett par nykomlingar har kommit med

Nyheter 1.1.2022

BADVATTENKLASSIFICERINGARNA KLARA INFÖR NÄSTA ÅR (2022)

Nyheter 17.9.2021

Kaninägare, ett rhd-virus fall har upptäckts i vårt område

Nyheter 16.8.2021

HANDHYGIEN I BUTIKER I RASEBORG PÅ GOD NIVÅ, RÅD HAR GETTS ANGÅENDE ANVISNINGAR TILL KUNDERNA

Nyheter 22.3.2021

Lättsmittad variant av fågelinfluensa konstaterad i proven från svanarna i Hangö

Nyheter 16.3.2021

UNDERSÖKNING AV MÖJLIG FÅGELINFLUENSA DÅ FLERA DÖDA SVANAR LOKALISERATS I HANGÖ

Nyheter 14.6.2019

Tobaksprodukternas identifieringskoder

Nyheter 10.5.2019

Köttets ursprungsland måste anges skriftligen fr.o.m 1.5.2019

Nyheter 29.1.2024

Nätsidorna för Sydspetsens miljöhälsa förnyas