Till innehållet

Ta kontakt

Anmälningar, ansökningar och klagomål skickas till övervakningens e-post. Man kan också skicka frågor, förfrågningar och information eller annat motsvarande. En bekräftelse över att meddelandet mottagits skickas inom två vardagar. Om bekräftelsen av mottagningen inte ankommer pga. eventuella kontaktstörningar, ber vi er att vara i kontakt med hälsoinspektörerna per telefon. Vid brådskande ärenden ber vi er i första hand ta kontakt med hälsoinspektörerna per telefon.
  • E-post till miljöhälsoövervakningen: halsoinspektor(at)symi.fi
  • allmän e-post till tjänsteveterinärerna: vet(at)symi.fi
  • Administrativa ärenden: symikansli(at)symi.fi

De enskilda e-postadresserna är av modell: fornamn.efternamn(at)symi.fi

Växelns telefonnummer: 019 22031

Till våra uppgifter hör att ofta vara ute på fältet, därmed är det bäst att ringa först, om du vill träffa oss personligen. I samband med arbetstagarnas telefonnummer har telefontiderna angetts i parentes.

Du kan också ge respons om vår verksamhet via vår responsblankett(öppnas i ett nytt fönster).

Hangökontoret – Sandövägen 2, 10900 Hangö

Postadress: Sydspetsens Miljöhälsa, Sandövägen 2, 10900 Hangö

Grünn-Maja Ingegerd

Hälsoinspektör; hälsoskydd, hushållsvatten

Sydspetsens miljöhälsa

044 744 6593

Sandström Saranna

Hälsoinspektör; livsmedel, tobak

Sydspetsens miljöhälsa

040 566 1401

Söderström Tina

Hälsoövervakningssekreterare; stödtjänster

Sydspetsens miljöhälsa

Telefontid må-fre klo. 8.30-11

040 135 9243

Kuula Katianna

Direktör för hälsoövervakningen; bl.a. livsmedelsproduktion

Ledningsgruppen, Sydspetsens miljöhälsa

040 135 9222

Ekenäskontoret – Raseborgsvägen 37, Läkarbostaden,  Ekenäs

Postadress: Sydspetsens miljöhälsa, Pb 58, 10611 RASEBORG

Holmberg Johanna

Hälsoinspektör; hälsoskydd, inomhusluft, hushålls- och badvatten

Sydspetsens miljöhälsa

040 700 3275

Lindqvist Kerstin

Hälsoinspektör; livsmedel. tobaksförsäljning, inomhusluft

Sydspetsens miljöhälsa

Telefontid mån-tor kl. 8-9

040 772 8434

Pulkkanen Pernilla

Hälsoinspektör; livsmedel, tobaksförsäljning

Sydspetsens miljöhälsa

040 684 3894

Hintikka Tuomas

Tf. Hälsoinspektör, livsmedel.

0400528108

Lilloja Kadi

Tillsynsveterinär; djurskydd, förhindrande av djursjukdomar, livsmedel

Sydspetsens miljöhälsa

040 135 9227

Veterinärvård

Dygnet runt jour för produktionsdjur och jour för små djur utanför tjänstetid sköts av Sjundeå Veterinärer Ab(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst), journummer 0600-18090 (avgiftsfritt under vardagar 08-22, avgift 2,44 €/min under helger och veckoslut samt under vardagar 22-08).

Sjundeå Veterinärer Ab:s verksamhetspunkt för de kommunala jourtjänsterna inom verksamhetsområdet för Sydspetsens miljöhälsa ligger i Tenala, Sockenvägen 18. Enligt separat överenskommelse är det också möjligt att söka vård vid mottagningen i Sjundeå (Aleksis Kivivägen 2).

Veterinär för produktionsdjur

Icke brådskande vård av produktionsdjur samt hälsovård av produktionsdjur. 

Arbetspunkt för praktikerveterinären: Västankvarnvägen 373, Ingå (endast enligt överenskommelse)

Knaapinen Hanna

Stadsveterinär

Sydspetsens miljöhälsa

Telefontid kl. 8-9

040 480 3732

Djurskydd och förebyggande av djursjukdomar

Lilloja Kadi

Tillsynsveterinär; djurskydd, förhindrande av djursjukdomar, livsmedel

Sydspetsens miljöhälsa

040 135 9227