Till innehållet

Veterinärvård

Sydspetsens miljöhälsa ansvarar för den kommunala veterinärvården i Hangö, Ingå och Raseborg

Sjundeå Veterinärer Ab(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst) sköter om jour dygnet runt för produktionsdjur och för smådjur efter tjänstetid.     

Aktuell info om jouren hittar du på jourens facebook(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Veterinär för produktionsdjur

Stadsveterinären ansvarar för icke brådskande vård och hälsovård av produktionsdjur på området. Veterinärmottagningen är belägen i Ingå.

Knaapinen Hanna

Stadsveterinär

Sydspetsens miljöhälsa

Telefontid kl. 8-9

040 480 3732

Respons om veterinärernas verksamhet ges i första hand direkt till veterinären. Om du ändå vill ge respons till vår organisation, kan det göras t.ex. genom att följa anvisningarna på vår responssida(öppnas i ett nytt fönster).