Till innehållet

Djurärenden

Sydspetsens miljöhälsa har hand om den kommunala veterinärvården på området. Tillsynsveterinären utför uppgifter med staten som gäller djurskydd och förhindrande av djursjukdomar.

Djurskyddslagens syfte är att på bästa möjliga sätt skydda djur mot lidande, smärta och plåga. Lagen syftar också till att främja djurens välbefinnande och god behandling av djur.

Tillsynsveterinärens arbetsbild:

1. Djurskyddsövervakning samt rådgivning i djurskyddsfrågor

2. Övervakning av djurskjukdomar

I tjänsten  ingår inte patientarbete eller jouransvar.

Att göra djurskyddsanmälan

När ni gör en djurskyddsanmälan, red på förhand ut den exakta adressen för djurens förvaringsplats samt ägaren namn.

Anmälan kan göras per telefon eller via e-post till tillsynsveterinären:

tel.(växel):019 22031
e-post: vet@symi.fi

Du kan också göra anmälan genom vårt responssystem.(öppnas i ett nytt fönster)

Under jourtid, vid akuta djurskyddsfall, kontakta i första hand polisen.

I tillsynsveterinärens uppgifter ingår inte:

1. Tillsynsveterinären sköter inte fall där djurhållning eller annan verksamhet med djur orsakar olägenheter för andra människor

2. Tillsynsveterinären sköter inte tvister angående köp eller försäljning av djur.

I liknande fall skall man ta kontakt med den andra parten och reda ut saken med dem.

Om djurhållning orsakar tydliga hälsorisker tag kontakt med hälsoinspektör. 

Om djuren orsakar en direkt fara för människor, tag kontakt med polisen.

I tvister gällande köp/försäljning av djur kan ni ta kontakt med konsumentombudsmannen.

Respons om vår verksamhet ges i första hand direkt till tjänsteinnehavaren. Om du ändå vill ge respons till vår organisation, kan det göras t.ex. via vår responssida(öppnas i ett nytt fönster). Vid behov kan responsen lämnas in anonymt, men det kan då försvåra och fördröja behandlingen av responsen.  

Hangö, Ingå och Raseborg har gemensamt ordnat omhändertagning av hittedjur. Verksamheten övervakas av tillsynsveterinären.

Kommunen skall se till att inom dess område ordnas tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter samt motsvarande små sällskaps- och hobbydjur som påträffas och tas om hand. Omhändertagna djur skall förvaras minst 15 dagar, varefter kommunen har rätt att sälja djuret, överlåta det på annat sätt eller avliva det.

Kommunen har rätt att av djurets ägare eller innehavare uppbära ersättning för kostnaderna för omhändertagande, skötsel och eventuell avlivning av djuret.

Hittedjurshemmet och kommunerna ansvarar för verksamheten. Eventuella förfrågningar och klagomål gällande omhändertagande av hittedjur riktas direkt till hittedjurshemmet eller kommunernas miljö-/tekniska avdelningar.

Hittedjurshemmet som Hangö, Raseborg och Ingå anlitar är:

Skeppsdal Family
Östra Barövägen 86

10270 BARÖSUND
Tel: 045 111 0081,

http://www.skeppsdalfamily.fi/(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)