Till innehållet

Livsmedelstillsyn

Livsmedelstillsynen ser efter verksamheters, lokalers och förpackningsmärkningarnas lagenlighet. Vi utreder också misstänkt matförgiftningsepidemier, för att vi skall lära oss av det som hänt.

Konsumenten har möjlighet att ta del av tillsynens resultat t.ex. genom att läsa de Oiva-rapporter som görs upp efter inspektioner. Tjänsten upprätthålls av Livsmedelsverket och hittas på www.oivahymy.fi(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Beslut om tillsynens utförande i allmänhet fattas av Sydspetsens miljöhälsonämnd, medan den praktiska tillsynen långt utförs av tjänsteinnehavarna. Information om tillsynen i allmänhet hittas i vår tillsynsplan (öppnas i ett nytt fönster)och nämndens beslut kan läsas här(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst).

Om du vill meddela observationer om livsmedelsverksamhet eller ge respons om vår verksamhet, kan du skriva in ett meddelande i vårt responssystem(öppnas i ett nytt fönster).

Företagare ska anmäla eller ansöka om godkännande av verksamheter. Anmälningar görs om verksamheter som riktar sig till konsumenter (även bagerier).

Hantering av animaliska livsmedel i företag som handlar med företag kräver ansökan.

Livsmedelstillsynen ser efter verksamheters, lokalers och förpackningsmärkningarnas lagenlighet. Vi utreder också misstänkt matförgiftningsepidemier, för att vi skall lära oss av det som hänt.

Behövliga blanketter och anvisningar hittar du här(öppnas i ett nytt fönster). Det lönar sig också att bekanta sig med Livsmedelsverkets hemsidor, de hittar du här(öppnas i ett nytt fönster, du byter till en annan tjänst)!