Till innehållet

Dataskydd

Denna förteckning omfattar förvaltningsvis Hangö stads dataskyddsbeskrivningar enligt dataskyddslagstiftningen. Varje förvaltningsområde svarar för att dess dataskyddsbeskrivningar är i ordning och uppdaterade.

Stadens dataskyddansvarige är kanslichef Hanna Höglund.

I dataskyddsärenden kontakta per epost till adressen kirjaamo@hanko.fi

Rättelseyrkan på personuppgifter

Med den
nedanstående blanketten kan man yrka att få rätta eller komplettera sina
uppgifter eller att uppgifterna raderas.

Dataskydd rättelse blankett (pdf) (565.7 KB)

Begäran om granskning av uppgifter

Med den nedanstående blanketten kan man be att få se sina egna uppgifter.

Dataskydd granskning blankett (pdf) (555.7 KB)

Blanketterna kan fyllas i elektroniskt i PDF-form. Skicka den ifyllda blanketten med underskrift (skannad) per e-post till kirjaamo@hanko,fi
eller per post till Hangö stad/Kirjaamo, Boulevarden 6, 10900 Hangö.

 

Centralförvaltningen

Ekonomiavdelningen (pdf) (359.2 KB)
Personalavdelningen (pdf) (501.8 KB)

Stadskansliet (pdf) (423.5 KB)

Avtalsdatabasen (pdf) (360.5 KB)

Bildningsväsendet

Småbarnspedagogik
Smabarnspedagogik system (pdf) (390.3 KB)
Småbarnspedagogiken (pdf) (368.3 KB)
Stöd för hemvård (pdf) (358.7 KB)

Skolverksamheten 
Skolverksamheten (pdf) (374.3 KB)

Ungdoms- och idrottsväsendet

Cuplis ordinarie tider (pdf) (374.6 KB)

Cuplis_tillfalliga_tider 2021 (pdf) (443.4 KB)

Idrottshusets_gym 2021 (pdf) (442.2 KB)

Specialidrott (pdf) (370.6 KB)

Uppsökande ungdomsarbete (pdf) (357.2 KB)

Barn-_och_ungdomscentret Hyllis 18.2.2022 (pdf) (434.1 KB)

Ungdomsradet (pdf) (374 KB)

Ungdomsverkstaden Via (pdf) (376.1 KB)

Personalen vid ungdoms och idrottsvasendet (pdf) (378.9 KB)

Kultur- och medborgarverksamheten

Medborgarinstituten (pdf) (379.3 KB)

Biblioteket (pdf) (361.5 KB)

Kulturverksamheten (pdf) (361.5 KB)

Museet (pdf) (364.7 KB)

Museet system (pdf) (402.8 KB)

 

Tekniska och miljöverket

Byggnadstillsynen (pdf) (373.2 KB)
Interna servicen (pdf) (373.6 KB)
Kommuntekniken (pdf) (382.4 KB)
Miljövården 2023 (pdf) (151.6 KB)
Planlaggning och markanvandning (pdf) (350.8 KB)

Sydspetsens miljöhälsa

ProVet-databas för veterinärvården 2023 SE (pdf) (91.8 KB)

TerveKuu-databas för miljöhälsoövervakningen 2023 SE (pdf) (98.7 KB)

Affärsverket Hangö Vatten

Hangö Vatten uppdaterad 2020 (pdf) (443.1 KB)