Till innehållet
Lappvik daghem ingång

Lappvik daghem

Daghemmet befinner sig i det natursköna Lappvik

Skolgränd 4, 10820 Lappvik

Vårt daghem, som är beläget ungefär 20 kilometer från stamstaden, ligger i en vacker miljö i närhet av både skog och havsstrand. Daghemmet är tvåspråkigt med två grupper, Svanarna och Joutsenet, och verksamheten går över såväl ålders- som språkgränserna.  I vår enhet har vi både småbarnspedagogisk verksamhet och förskola. I samma hus finns även skola, rådgivning och bibliotek. Dessa bildar ramar för ett fungerande samarbete.

Daghemmets verksamhetskultur

Daghemmets verksamhet grundar sig på den nationella planen för småbarnspedagogik, samt på Hangö stads egen plan för småbarnspedagogik. Vi stöder tillsammans med vårdnadshavarna barnets individuella utveckling och uppväxt i en lugn och trygg miljö. Genom varierande verksamhet bygger vi en grund för brett lärande, där barnen är delaktiga och barnens enskilda behov, tidigare erfarenheter och intressen beaktas.

Kontakt uppgigter till daghemms grupperna

Svanarna Lappvik daghem

Lappvik daghem

0407643997

Joutsenet Lappohjan päiväkoti

Lappvik daghem

0405464275

Övriga kontakt uppgifter

Ekebom Hanna

Daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

040 743 5216

Rantanen Tea

Vice daghemsföreståndare

Småbarnspedagogik

040 135 9453

Mannström Birgitta

chef för småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

040 159 5180

Österlund Carina

byråsekreterare

Småbarnspedagogik

040 135 9497

Barns om leker i gungorna