Till innehållet

Daghem

I stamstaden finns det fyra daghem och ett daghem i Lappvik

Daghem inom Hangö stad

Lappvik daghem är tvåspråkigt.

Hangöby förskola och Hyllis förskola är svenskspråkiga.

Hangonkylän esikoulu är finskspråkigt.

Hanko Pohjoisen Päiväkoti är finskspråkigt.

Skogshyddans daghem är svenskspråkigt med en finskspråkig förskolegrupp..