Till innehållet

Ungdomsverkstaden Via

Verksamheten riktar sig till ungdomar i åldern 16 – 28 år i Hangö som saknar en studie-, praktik- eller arbetsplats. Även studerande kan via ungdomsverkstaden genomföra inlärning i arbetet eller HUX-studier som förberedelse för yrkesutbildning.
Ungdomsverkstaden Via

Esplanaden 77
10900 Hangö
 
Följ oss på våra medier
 

Facebook: Nuorisotyöpaja Via / Ungdomsverkstaden Via

Instagram: nuorisotyopajavia

Man kan komma till verkstaden

 • om du behöver hjälp eller tsemppiä att planera studierna
 • vill ha nåt att göra eller rytm i livet
 • saknar en plats där det finns andra typer
 • saknar en plats som man alltid är välkommen till
 • behöver personer man kan lita på
 • om du har ångest eller det inte riktigt går så bra
 • du skulle vilja komma i skick för skola eller arbete
 • om du behöver hjälp med dina framtidsplaner

Vägen till Ungdomsverkstaden Via

 1. Anmäl dig arbetslös hos Te-tjänsternas web-sidor /e-tjänster eller besök oss på Via
 2. Te-byrån kontaktar dig via telefon/brev/email
 3. Vi gör en personlig plan
 4. Kontrakt med ungdomsverkstaden

Vad händer på verkstaden?

 1. Vi gör en personlig utbildningplan: funderar tillsammans, vad vill du
 2. Vi jobbar tillsammans
 3. Ser bakåt för att planera framåt
 4. Egen framtidsplan
Vår verksamhet går ut på att stöda de unga i vardagslivet, i det sociala, samt att försöka finna de individuella och samhälleliga styrkorna hos individen. Genom vardagsgöromål och –rutiner, kunskap om arbetslivet, företagsbesök, kulturuppleveleser och rörelsebefrämjande verksamhet utvidgar vi ungdomarnas möjligheter till en god vardag och framtida valsituationer.

Valmiala Hans

arbetstränare

Ungdomstjänster

040 135 9277

Holm Kati

barn- och ungdomsledare, studerande på läroavtal

Ungdomstjänster

040 135 9279