Till innehållet

Skolcoach

I Hangö pågår för tillfället ett skolcoach-projekt för att utreda huruvida Hangö har ett behov av skolcoach.

Skolcoachen utför skolungdomsarbete, vilket innebär att skolcoachen är en integrerad del av skolans veckorutin och ungdomarnas liv. Skolcoachens arbete är förebyggande och formar sig enligt de ungas behov. Målet är att främja ungdomarnas välmående i skolan, förbättra skoltrivseln och motverka skolavhopp. 

Till skolcoachens uppgifter hör individuellt-, klass- och smågruppsarbete, annat gemenskapsbaserat arbete i skolan samt samarbete med vårdnadshavare och lärare. Under skoldagen erbjuder skolcoachen eleverna en låg-tröskel vuxen, pratsällskap och rast verksamhet enligt ungdomarnas intresse. 

Under hösten 2023 kommer skolcoachen att fokusera på stadens högstadium. 

  • snapchat: koulucoachfanny
  • instagram: koulucoach_fanny
  • sähköposti: fanny.lindberg@hanko.fi
  • puhelinnumero / whatsapp: 040 135 9292