Till innehållet

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet inledde verksamheten hösten 2014. Ungdomsrådet i Hangö är ett partipolitiskt obundet, kommunalt organ vars huvudsakliga uppgift är att lyfta fram ungdomarnas röst i det kommunala beslutsfattandet och representera ungdomar från Hangö. Ungdomsrådet sammanträder varje månad, deltar i nämndernas (bildnings-, kultur-, miljö- samt tekniska nämnden) möten och är med om att ordna olika evenemang för ungdomar bl.a. Ung Röst på Stan.

Ungdomsrådet för läsåret 2023-2024

Logo Ungdomsrådet Nr-Ur

 

 

 

 

 

 

 

Valda:   

Alvar Korsu, Hankoniemen lukio, ordförande

Neela Hietaharju, Hangö gymnasium, viceordförande

Kasperi Lilja, Hankoniemen lukio

Noel Närhi, Hangö gymnasium

Minttu Mustonen, Hankoniemen yläaste

Antti Tyrsky, Hankoniemen yläaste

Alex Nyström, Hangö högstadium

Oliver Sundström, Hangö högstadium

Västra Nylands välfärdsområdets ungdomsfullmäktige

Västra Nylands välfärdsområdets ungdomsfullmäktige är ett samarbetsorgan för kommunala ungdomsfullmäktige. Påverkansorganets uppgift är att ge en möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som påverkansorganet bedömer vara av betydelse för barn och unga med hänsyn till de tjänster de behöver.

Ungdomsfullmäktiges mandatperiod är 1.3.2024 – 28.2.2025

Alvar Korsu, ordinarie ledamot

Kasperi Lilja, ersättande ledamot

 

Nästa möte 30.5.2024

Eleverna i Hangö skolor får årligen föreslå till ungdomsrådet åtgärder för att öka trivseln i staden.

Ung röst 2023: Marktrampolin är populära och ökar den fysiska aktiviteten. De är lämpliga för alla åldrar, från barn till vuxna. Har installerats i Tegelparken.

Ung röst 2022: E-Sport till Hyllis vann omröstningen i Ungröst överlägset. Spelbord, stolar och datorer har beställts och installerats. E-Sport klubbverksamheten på Hyllis!

Ung röst 2021: I år vann föreslaget att förbättra trivseln på Hoppis område och nu är där installerat ett hoppbräde samt bänkar och bord på bryggan. Vi försöker hålla området snyggt och helt.

Selin Taija

individuell handledare

Ungdomstjänster

0400 875 935