Till innehållet

Ansökan om grävtillstånd

Ansökan om grävtillstånd

Ansökan om grävtillstånd för alla gräv‐ eller borrningsarbetsplatser på allmänna områden eller gatuområden som ägs av Hangö stad innan arbetet påbörjas. Med hjälp av grävtillståndet övervakar mark-områdets ägare att dess områden återställs till det tillstånd de var i före grävarbetet. Genom att kontrollera gräv‐ och borrningsområden fördelas kostnaderna för underhållet av allmänna områden enligt principen ”orsakaren betalar”. Det är möjligt att du behöver också ansöka om tillstånd att använda allmänna områden. Ansökan om grävtillstånd skall göras senast 1 vecka innan grävarbetet utförs genom att fylla i bifogade blankett och hämta den personligen eller skicka den per post till adressen: Hangö stads tekniska och miljöverk/ kommunteknik/ ”ansökan om grävtillstånd”, Sandövägen 2, 10960 Hangö, eller som skannad PDF‐fil per E‐post till adressen: kaivuluvat@hanko.fi