Till innehållet

Anmälan och tillstånd i miljöfrågor

Tillstånds- eller anmälningsplikten för en verksamhet stadgas i bl.a. miljöskydds-, marktäkts-, frilufts- och markanvändnings- och bygglagen. På dessa sidor finner du information om ansöknings- och/eller anmälningsprocessen, nödvändiga blanketter och lokala miljöskyddsbestämmelser.