Till innehållet

Allmänna områden

Strävan är att placera samhällets reklamer, uteförsäljningsplatser eller uteserveringsområden på stadens allmänna områden. På de allmänna områdena arrangeras också olika evenemang.

Uteserveringsområde på vilket alkohol serveras

Användningsrättsavtal gällande uteserveringsområden som ska placeras på allmänna områden och där avsikten är att sälja alkohol söks av stadsstyrelsen. En fritt formulerad ansökan ur vilken bör framgå områdets läge och storlek (m2) samt en beskrivning av t.ex. hurudan terrasskonstruktion som planerats levereras till Hangö stads registratur (kirjaamo@hanko.fi).

När användningsavtalet godkänts behandlar byggnadsinspektionen det för terrassen behövliga bygglovet.

Uteserveringsområden utan alkoholförsäljning

Användningsrättsavtal gällande uteserveringsområden som ska placeras på allmänna områden och där alkohol inte säljs söks av tekniska nämnden. En fritt formulerad ansökan ur vilken bör framgå områdets placering och storlek (m2) samt en beskrivning av t.ex. hurudan terrasskonstruktion som planerats levereras till Hangö stads registratur (kirjaamo@hanko.fi).

När användningsavtalet godkänts behandlar byggnadsinspektionen det för terrassen behövliga bygglovet.

Östra hamnen

Förfrågningar angående Hangö stads lediga uteförsäljningsplatser i Östra hamnen kan göras per telefon
040 504 8090, F:ma Tom Rönnblad.

Salutorgsområdet

Förfrågningar angående Hangö stads lediga uteförsäljningsplatser på salutorget kan göras telefonledes till numret 040 533 4040

Bild på kartan över salutorgets försäljningsplatser:

Övriga allmänna områden

Inom andra allmänna områden kan uteförsäljning genomföras i samband med arrangemanget där. I detta fall behandlas det uteförsäljningstillståndet separat i samband med evenemangets markanvändningstillstånd. Om du planerar uteförsäljning bör du kontakta arrangörerna.

Det är möjligt att mot ersättning få tillstånd att placera reklamer på stadens allmänna områden.

En fritt formulerad ansökan levereras till Hangö stads registratur: kirjaamo@hanko.fi.

I ansökan bör framgå:

  • sökandens kontaktuppgifter
  • platsen där reklamen önskas placeras
  • reklamens yttre mått
  • material
  • verksamhetsprincip
  • tidpunkt 

Beroende på innehållet i ansökan kan behandlingen av beslutet ta längre tid.