Till innehållet

Detaljplaneändring för iskällarens tomt

Målsättningen med planläggningen av planeringsområdet är att granska plantomtens beteckning för användningsändamål till affärstomt på så sätt, att det möjliggör byggandet av ett hotell på plantomten ifråga.
 
Planeringsområdet är beläget intill Hangö centrum, i badhusparken på området mellan Appelgrensvägen, Casino, Tennisklubben och Parkberget. Området hör till Hangös nationalstadspark. 
 
Planområdet omfattar plantomten 1 i kvarter 322 i den gällande planen. Planeringsområdets areal är ca 0,35 ha. På planeringsområdet finns för tillfället ett gammalt, år 1939 byggt hus som är av tegel/trä, som kallas för iskällaren, och som tidigare fungerat som jordkällare för lagring av mat. Numera har byggnaden använts som lagerbyggnad. 
 
Anhängiggörande: 26.8.2021 § 136
Förslaget till påseende:  
Stadsfullmäktige:  
Ikraftträdande: