Siirry sisältöön

Jääkellarin tontin asemakaavamuutos

Suunnittelualueen kaavoituksella on tavoitteena tarkistaa kaavatontin käyttötarkoitusmerkintää liikerakennusten tontiksi niin, että se mahdollistaa hotellin rakentamisen kyseiselle kaavatontille.
Suunnittelualue sijaitsee Hangon keskustan tuntumassa, kylpyläpuistossa Appelgrenintien, Casinon, Tenniskerhon ja Puistovuorten välisellä alueella. Alue kuuluu Hangon kansalliseen kaupunkipuistoon. 
 
Kaava‐alueeseen kuuluu voimassa olevan kaavan kaavatontti 1 korttelissa 322. Suunnittelualueen pinta‐ala on noin 0,35 ha. Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä vanha, 1939 rakennettu jääkellariksi kutsuttu tiili/puu rakennus, joka aikoinaan toimi maakellarina ruoan säilytystä varten. Nykyisin rakennusta on käytetty varastorakennuksena. 
 
Vireilletulo: 26.8.2021 § 136
Ehdotus nähtävillä:  
Kaupunginvaltuusto:  
Voimaantulo: